Dzień: 6 listopada 2021

Postępowanie dyscyplinarne wobec sędziego Sądu Okręgowego w Krakowie Macieja Ferka. Według rzecznika dyscyplinarnego uchybił godności urzędu w ten sposób, że przekraczając swoje uprawnienia przyznał sobie kompetencje do badania zgodności z prawem powołania dwojga sędziów Sądu Okręgowego w Krakowie i sędziego krakowskiego Sądu Apelacyjnego.

Read more