55 osób próbowało zarejestrować komitety wyborcze, by ubiegać się o możliwość startu w wyborach prezydenckich na Białorusi. Części z nich Centralna Komisja Wyborcza (CKW) odmówiła, powołując się na względy formalne.