Natomiast 21% uważa, że w ogóle nie płaci podatków. W jakim kraju żyjemy?