Fundacja „WGBH Educational Foundation” wraz z telewizją PBS prowadzą stronę internetową PBSLearningMedia.org która zajmuje się udostępnianiem szeregu, w tym multimedialnych, materiałów edukacyjnych. Jednym z nich było zdjęcie Czesławy Kwoki. Polskiej dziewczynki, która została zabita w…