Biedronia opłacają Niemcy, a im chodzi by Polska energetyka siadła i byśmy od nich kupowali zrujnowane wiatraki.