Info o 2019-nCoV coraz bardziej są dla Wykopowych ekspertów źródłem wiadomości typu „wszyscy zginiemy” oraz niezaprzeczalnym faktem prawdziwości spiskowej teorii dziejów wirusologii.
Niniejszy artykuł jest przygotowany na podstawie wiedzy naukowej oraz informacji podawanych przez poważne źródła.