Jak wynika z odtajnionych dokumentów izraelskiego MSZ w 1958 r. ówczesna minister spraw zagranicznych Golda Meir podniosła możliwość uniemożliwienia niepełnosprawnym i chorym polskim Żydom emigracji do Izraela.