W poniedziałek Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego uchyliła zawieszenie sędziego Pawła Juszczyszyna. Został on zawieszony przez prezesa Sądu Rejonowego w Olsztynie po tym, jak nakazał Kancelarii Sejmu przedstawienie list poparcia kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa.