Kamień węgielny, wmurowany 18 czerwca 1929 r., wydobyto w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu. Odnaleziono też tubę z dokumentami i archiwaliami, wszystko zachowane w znakomitym stanie.