25 podopiecznym Domu Pomocy Społecznej Kombatant w Bytomiu udało się pokonać koronawirusa. Dwa kolejne badania próbek pobranych od tych osób wykazały, że nie są już zakażone tym patogenem. Wciąż nie ma ostatecznych wyników testów części pensjonariuszy placówki.