Pani pisarstwo jest świadectwem żywotności narracji i siły języka – napisał Andrzej Duda w liście gratulacyjnym do noblistki. Prezydent wyraził radość, że Akademia Szwedzka uhonorowała Pani twórczość, w której zagadnienia uniwersalne i polska wrażliwość tak znakomicie się dopełniają. We wtorek Tokarczuk odbiera literacką nagrodę Nobla.