Fajny ten episkopat. Taki bezstronny i nie mieszający się do polityki.