Wielki odzew na apel o pomoc czterem chłopcom porzuconym przez matkę w Tarnowie. Po materiale Wydarzeń z całej Polski zgłaszają się ludzie chcący stworzyć braciom nowy dom. Dziś chłopcy przebywają w pogotowiu opiekuńczym, ale są zbyt mali, by tam zostać. W Tarnowie brakuje rodzin zastępczych.