Maturzyści w środę rano przystąpią do pisemnego egzaminu z chemii. Po południu będzie egzamin z informatyki. Oba nie są obowiązkowe. Przystępują do nich tylko ci abiturienci, którzy zadeklarowali taką wolę.