Ukazała się ostateczna wersja rozporządzenia dotyczącego obowiązku zakrywania ust i nosa w związku z epidemią koronawirusa. Projekt rozporządzenia został przekazany do pilnego rozpatrzenia przez Radę Ministrów – poinformował wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński. Z treści rozporządzenia zniknęła informacja o konieczności zakrywania twarzy na terenach zieleni i lasach.