Kierowca przełamuje blokady i zdąża w stronę wielkiego tłumu. W ostatniej chwili policji udaje się go zatrzymać.