…Mary Kenneth Keller – katolicka zakonnica, a nie wojująca lewicowa feministka. Zdobyła też magisterium z fizyki i matematyki.