PiSowski urzędnik z Kancelarii Premiera przyznaje, że Premier złamał prawo wydając polecenia dotyczące wyborów powołując się na ustawę, która nie weszła w życie.