Łączne wydatki Polskiej Fundacji Narodowej w 2018 roku wyniosły około 111 milionów złotych, z czego na cele statutowe przeznaczono niemal 105 milionów. Najdroższym przedsięwzięciem był projekt Reputacja, chroniący wizerunek Polski za granicą. Na ten cel wydano 33,5 miliona złotych. Fundacja wsparła 48 projektów. Najmniej dostały wydarzenia związane ze świętem Chanuka – 360 zł i 76 groszy.