TVP wyemitowała kuriozalny, urągający wszelkim zasadom rzetelnego dziennikarstwa reportaż dotyczący broni czarnoprochowej. Na wstępie twórcy tego prymitywnego gniota uraczyli widzów takim oto stwierdzeniem, cytuję: Ludzie giną od kul wystrzelonych z broni, którą legalnie można kupić w internecie.