Dziś: „Nie mam takiej wiedzy, trzeba zapytać PWPW, ja w tym procesie akurat nie uczestniczyłem” 7 maja (powiązane): mówił, że wie, ale nie powie. Która wypowiedź jest prawdziwa? W morzu różnych znalezisk o Sasinie warto zwrócić uwagę na tę oczywistą sprzeczność.