Pierwsza wzmianka o karnawale z Aalst pochodzi z 1432 r. Od 2010 r. karnawał był na liście niematerialnego dziedzictwa UNESCO. Z listy karnawał znika z powodu figur Żydów, które uznano za krzywdzące. To pierwsza taka sytuacja w historii, gdy z listy UNESCO znika tradycja kulturowa.