Senat Stanów Zjednoczonych przyjął w czwartek jednomyślnie rezolucję, uznającą za ludobójstwo rzeź Turków na Ormianach w Imperium Osmańskim w czasie I wojny światowej, w latach 1915–1917. W październiku rezolucję uchwaliła Izba Reprezentantów.