Próby zdobycia list wyborców przez wojewodów się nie powiodły. O ich przekazanie do gmin zwróciła się w nocy Poczta Polska. Samorządowcy uznali żądanie za nieuprawniony anonim i radzili poczekać na stanowisko PKW – tak nieoczekiwanie rozwinęła się sytuacja …..